اورمیانا

Urmiana

A rescue plan for saving and rehabilitation of Lake Urmia

By Hossein Golabian (PhD, Regional Planner and Architect)

طرحی برای نجات و توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه

توسط حسین گلابیان

Email: hossein@golabian.com

 

هنر دوباره سازی یک دریاچه ارومیه خشک شده !

بخش اول

 

طرحی برای افزایش روند چرخش تعادلی آب میان دو نیمه دریاچه ارومیه

image

Slide1.JPG

conference21.jpg

متن فارسی مقاله منتشرشده و سخنرانی در کنفرانس بین المللی نجات دریاچه ارومیه

27-30 بهمن ماه 1392

مقاله آنالیز هزینه – فایده (Cost-Benefit Analysis) پروژه نجات دریاچه ارومیه بزودی در این وب سایت منتشر خواهد شد.

"نقشه راه" بازسازی دریاچه ارومیه

(آذرماه 1392)

احیاء و بازسازی دریاچه ارومیه به کمک آب امدادی و استقراضی از خزر

پروژه دومنظوره: انتقال آب میان حوزه ای و ایجاد نیروگاه ذخیره برق با ابعاد 4-5  برابری نیروگاه سیاه بیشه

(متن اصلی مقاله – شهریور 1392)

 

 

urmianacycle.png

 

سیمای کلی چرخه هیدرولوژیک پیشنهادی برای

انتقال امدادی/ استقراضی میان حوزه ای آب از دریای خزر به دریاچه اورمیه

(متن اولیه مقاله - فروردین 1392)

 

“ Urumia Lake: Hydro-Ecological Stabilization and Permanence” by Hossein Golabian, p 365-397, chapter in the book “Macro-engineering Seawater in Unique Environments” published Springer 2011, Editors Prof. Viorel Badescu and Richar B. Cathcart .

Published in 2011

****

(Click here for original PDF version)

مقاله منتشر شده در فصلنامه جامعه مهندسین مشاور ایران مجلد (بهار 1389)

ایده اولیه طرح نجات ارومیه (بهمن 1388)

First proposal for rehabilitiation of Urmiana Lake

January 2009

نظرات رسیده   Recieved Comments

فیلم جالب "دریاچه خسته و بیمار ارومیه " را در اینجا ببینید

See the film about Urumia Lake here

خلاصه و شرح شماتیک طرح پیشنهادی:الف)- تامین کسری سالانه آب دریاچه ارومیه به مقدار حدود 3 الی 7 میلیارد متر مکعب از طریق برداشت از آب خزر  و  پمپاژ آن به ارتفاع حدود  1600 (2000) متری از سطح دریاهای آزاد (I,II and III) و سپس انتقال آن از طریق کانال شیب دار  (IV) به طول حدود 300 کیلومتر( خزر رود) که بخشی از آن با آجی چای هم بستر خواهد بود، تا ساحل دریاچه ارومیه در ارتفاع حدود 1278 متری از سطح آبهای آزاد.

ب)- انتقال بخشی از آب فوق توسط خط لوله تحت فشار  (V)و استفاده از اختلاف ارتفاع  320 (= 1278- 1600) متری برای ایجاد فشار 20 الی 25  آتمسفری در انتهای لوله در ساحل دریاچه ارومیه برای تهیه آب شیرین (VII) با کمک فیلتر های غشایی(F) (R.O.) و تخلیه پساب حاصل (VIII) به دریاچه ارومیه.

پ)- استفاده از آب در حال انتقال برای احداث تاسیسات پرورش ماهی برای تولید آبزیان خزری (X)و بازگرداندن دوباره پسآب بوجود آمده به کانال انتقال اصلی آب "خزر رود".

ت)- استفاده از ظرفیت ذخیره و معطل پمپاژ سیستم پیشنهادی، در مواقع عدم نیاز به آب رسانی به دریاچه ارومیه، برای استفاده در تاسیسات تکمیلی تولید برق به کمک ژنراتور(IX) که به صورت یک نیروگاه تلمبه ذخیره ای (مشابه سیاه بیشه) عمل  خواهد کرد.

ث)- و بالاخره ایجاد نیروگاه  برقی با استفاده از تکنولوژی اوسموتیک

دستآوردهای طرح پیشنهادی

 

ایجاد و احداث " خزر رود " از آب دریاچه خزر با دبی آب قابل کنترل و برنامه ریزی،  برای خنثی سازی"بمب نمک 8  میلیارد تنی ارومیه".

تبدیل یک تهدید بزرگ به یک فرصت عظیم برای رشد، شکوفایی، تولید ثروت و بهره برداری هوشمندانه از دریاچه اورمیه

ابداع روشی جدید برای تهیه آب شیرین فراوان و ارزان در سواحل دریاچه ارومیه از آب خزر رود

نصب و راه اندازی نیروگاه های برق اسموتیک (osmotic power plants)

 

*****

کلیه حقوق محفوظ است - اسفند 1392

All rights reserved - March 2014

شماره و تاریخ ثبت اختراع:60372 -14/05/1388

لینک مربوط به ثبت اختراع در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران